Strona główna->O projekcie

O projekcie "Brama otwarta na rzekę"

Brama Poznania to miejsce, które od początku swojego istnienia nierozerwalnie współgra z otaczającą je przyrodą, rzeką, całym ekosystemem doliny Cybiny. Uznajemy rzekę za niezwykle istotny element dziedzictwa Poznania, który poznajemy, doceniamy i działamy na rzecz jego ochrony. W roku 2020 zapoczątkowaliśmy program wydarzeń związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Pod hasłem #DziedzictwoDlaKlimatu realizujemy wydarzenia adresowane do szerokiego grona odbiorców i odbiorczyń dotyczące zmian klimatu, antropopresji w mieście, historycznych uwarunkowań i relacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Do współpracy zapraszamy aktywistów i inne podmioty działające na rzecz ekologii. Wprowadzamy również dobre praktyki w działaniu instytucji.

Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Cała inwestycja planowana jest na terenach otaczających Bramę Poznania, w dolinie rzecznej obok amfiteatru Bramy Poznania oraz wzdłuż Wartostrady. Przestrzeń w otoczeniu Bramy Poznania zostanie dostosowana do prowadzenia edukacji ekologicznej oraz działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska. W ramach projektu powstaną: Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa, Rzeczny Ogród Ekoedukacji i Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna, materiały dydaktyczne i edukacyjna strona www projektu.

 

Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu
Partner Wiodący: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Partner: Poznańskie Centrum Dziedzictwa/Brama Poznania ICHOT
Lata realizacji projektu: 2020-2023
Całkowita wartość projektu: 1 622 517,60 PLN
Kwota dofinansowania: 835 213,09 PLN

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna

 

 

Informacje o projekcie w tekście łatwym do czytania (ETR)

Tekst ETR (Word)

Tekst ETR (pdf)

 

Ścieżka EkoEdukacji

Obudź zmysły i odkryj Cybinę! Ścieżka EkoEdukacji prowadzi przez 12 punktów wzdłuż Wartostrady, a każdy z nich opowiada o Cybinie w różnych kontekstach. Towarzyszy jej zeszyt zadań do bezpłatnego pobrania w Bramie Poznania. Ścieżka adresowana jest do grup szkolnych i rodzin.


Ścieżka EkoEdukacji pozwala spędzić czas blisko natury będąc w środku miasta. Nieważne o jakiej porze roku się tu wybierzecie, znaczenia nie ma również pogoda. Z okien naszego biura w Bramie Poznania dobrze widać, co dzieje się tu przez cały rok. Od przebiegających rodzin dzików, po opalających się plażowiczów. Pierwsi wiemy, kiedy nad Cybiną zatrzyma się rzadka czapla siwa; jesteśmy też na bieżąco z żabimi godami w maju i czerwcu. Dobrze jest nam znana zmiana poziomu wody w Cybinie, która właściwie od kilku lat stała się rzeką sezonową. Wiemy, gdzie rośnie wrotycz, a które miejsce upodobała sobie mydlnica lekarska. Przyjdźcie, zobaczcie, usłyszcie, poczujcie sami!

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa

Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa to miejsce spotkań i wymiany doświadczeń. W uprawę ogrodu mogą zaangażować się wszyscy chętni, zwłaszcza lokalni mieszkańcy i mieszkanki. Na terenie przy ul. Ostrówek posadziliśmy rośliny jadalne, lecznicze i miododajne. Ogród prowadzony jest zgodnie z zasadami permakultury. Rośliny zasadzone w ogrodzie służą nam do prowadzenia warsztatów i spotkań edukacyjnych dotyczących ziołolecznictwa czy dzikiej kuchni.

 

W tym roku zaplanowaliśmy aż 35 spotkań, które potrwają od marca do listopada. A oprócz otwartych dyżurów w ogrodzie będą odbywały się również warsztaty edukacyjne z okazji "Majówki w Bramie Poznania" oraz podczas letniego cyklu "Rzeka Żywa". Szczegóły już wkrótce!

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Rzeczny Ogród EkoEdukacji

Ogród to miejsce, w którym można spędzić czas doświadczając różnych zależności i zjawisk w ekosystemie poprzez korzystanie ze stanowisk edukacyjnych. Znajdują się tu ścieżka bosych stóp, kuchnia błotna, tor wodny, równoważnia czy labirynt. Z Ogrodu EkoEdukacji mogą skorzystać zarówno małe dzieci, które będą go poznawać wielozmysłowo, jak i starsze, dla których będzie pretekstem do edukacji ekologicznej. W tej przestrzeni znajdują się również stanowiska do przeprowadzania warsztatów oraz miejsca odpoczynku, z których będzie można korzystać niezależnie od wieku. Ogród jest zlokalizowany w dwóch miejscach: wzdłuż promenady przy ul. Ostrówek oraz na dolnym terasie Cybiny, przy Bramie Poznania.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Autor zdjęć: Łukasz Gdak
Autorzy projektów: pracownia k.