Brama otwarta na rzekę

Temat rzeki jest nam bardzo bliski, dlatego podjęliśmy się realizacji projektu „Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu”. Dzięki niemu w okolicy Bramy Poznania powstały Ścieżka EkoEdukacji, Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa oraz Rzeczny Ogród EkoEdukacji. Naszym celem jest stworzenie warunków do edukacji poprzez doświadczanie i przebywanie blisko rzeki. Projekt ma charakter partnerski i realizowany jest wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

zobacz więcej

Najbliższe wydarzenia