Regulamin

Regulamin Rzecznego Ogrodu Ekoedukacji

Obiekt jest chroniony oraz monitorowany (zapisy dotyczące Ochrony danych osobowych i ochrony wizerunku znajdują się w rozdziale XV Regulaminu korzystania z usług w Bramie Poznania i Galerii Śluza na stronie Regulamin oraz RODO. Ogród jest przeznaczony dla dzieci powyżej 3 lat, które muszą się znajdować pod opieką osób pełnoletnich. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają opiekunowie. Na terenie Ogrodu zabrania się:

  • śmiecenia,
  • korzystania z elementów niezgodnie z przeznaczeniem,
  • grania w piłkę i inne gry zespołowe,
  • jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolkach i rolkach,
  • spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających.

Do Ogrodu możesz wejść z psem. Trzymaj go na smyczy i zadbaj o czystość terenu. Na terenie obiektu zabrania się fotografowania i filmowania w celach komercyjnych. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać do Poznańskiego Centrum Dziedzictwa pod numer tel. 61 647 7600 lub email: centrum@pcd.poznan.pl. Zarządca Ogrodu zastrzega sobie prawo obciążenia kosztami sprawców zniszczenia mienia. Nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu, niszczenie mienia i naruszenie norm zachowania w miejscach publicznych będzie skutkować nakazem opuszczenia obiektu.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Rzecznym Ogrodzie Ekoedukacji, wejdź na stronę Rzeczny Ogród EkoEdukacji.

Znajdziesz tam opisy stanowisk oraz propozycje aktywności, które możesz przy nich wykonać Górny Taras i Dolny Taras

 

To wspólny teren, dbajmy o niego razem.

 

TELEFONY ALARMOWE:

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY - 112

POLICJA- 997

STRAŻ POŻARNA- 998

POGOTOWIE – 999

OCHRONA BRAMY POZNANIA 61 647 7515